Tri thức

Học hỏi mỗi ngày để được cái gì?

Học hỏi mỗi ngày để được cái gì?

Sự học là cả đời, người ta vẫn thường nghĩ chỉ học ở trường lớp là đủ (3 năm cấp tiểu học —> Trung học phổ thông, 4-6 năm đại học). Những thứ học được ở trường lớp chỉ cho chúng ta những kiến thức cơ bản, nền tảng để …

Xem thêm
Giao dịch Bitcoin 24/7ĐĂNG KÍ
+ +